Strona startowa

Wiadomości - Nauka

Tydzień Kultury Języka w PSP Nr 2 w Busku-Zdroju (foto)

Dodał: Milena Data: 2018-03-16 12:42:33 (czytane: 2459)

W dniach 5-10 marca 2018 roku odbywał się XXVI TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA w województwie świętokrzyskim.Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a o jego randze świadczy fakt, że patronat honorowy sprawuje nad nim m. in. Świętokrzyski Kurator Oświaty i Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach.Adresatami projektu są głównie uczniowie, ale także nauczyciele, studenci, mieszkańcy Kielc. W jego realizację włączają się zarówno szkoły, które inicjują w Tygodniu Kultury Języka konkursy międzyszkolne lub organizują w szkołach różne projekty, jak i kieleckie instytucje nauki i kultury.

W każdym roku Tygodniowi przyświeca doniosła idea, która służy realizacji głównych celów projektu, jakimi są m.in.: uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych.

psp14.jpg

W bieżącym roku motywem przewodnim Tygodnia jest hasło: „Oracja i czytelnictwo zawsze w modzie”. Zgodnie z mottem tej edycji zwrócono uwagę na potrzebę rozwijania kompetencji oratorskich wśród uczniów, słusznie dostrzegając, że sztuka pięknego mówienia i pisania jest ich najsłabszą stroną. Niemniej istotna jest kwestia czytelnictwa, to znaczy rozwijanie wrażliwości na kulturę języka i promocja czytelnictwa zarówno w szkołach jak i instytucjach je wspierających.

Koordynatorzy przedsięwzięcia podkreślili, że „Tydzień Kultury Języka to także czas poświęcony pamięci wspaniałych postaci kultury. Rok 2018 został ustanowiony Rokiem Zbigniewa Herberta – wybitnego polskiego i europejskiego poety oraz intelektualisty. Będzie to czas na spotkanie z jego poezją i mądrością”.

W naszej szkole zorganizowaliśmy XXVI Tydzień Kultury Języka w formie projektu – dobre praktyki. W jego realizację włączyła się cała szkoła, a program działań został dużo wcześniej zaplanowany i starannie przygotowany tak, aby zachęcić uczniów do udziału w różnych zadaniach, w których mogli zaprezentować swoje zdolności. Zaproponowaliśmy im uczestnictwo w takich formach aktywności i ekspresji jak: konkursy, turnieje, przemówienia i piękne czytanie utworów, oglądanie spektakli oraz samodzielne ich przygotowanie, projekcja filmu, spotkania z autorytetami, warsztaty biblioteczne, plakaty, wystawki prac i inne prezentacje pasji i talentów.

Każdy dzień Tygodnia wypełniony był ciekawymi spotkaniami z językiem ojczystym, staraliśmy się ponadto objąć nimi jak największą liczbę naszych uczniów.

Na początku Tygodniaprzez dwa dni reprezentanci klas VI-VII zaproponowali swoim młodszym kolegom z klas 0-III głośne czytanie w swoim wykonaniu pięknych baśniH. Ch. Andersena, braci Grimm, Ch. Perraulta, N. Gałczyńskiej, K. Wójcickiego. Dzieci w skupieniu słuchały baśni pt. „Wróżki”, „Pani Zamieć”, „O Waligórze i Wyrwidębie”, „Królowa pszczół”. Chętnie wypowiadały się na temat swoich wrażeń po poznaniu utworów, opowiadały również o bajkach, które znają i lubią. Maluchom zaproponowano, aby wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Bohater mojej ulubionej baśni”, a wychowawcom klas 0-III, aby wybrali najładniej prowadzone zeszyty dzieci na wystawkę.

Natomiast uczniowie klas IV-VII mieli za zadanie przygotować w grupach plakaty pod hasłem „Wesoła ortografia”, wybrać wiersze Zbigniewa Herberta do głosowej interpretacji, przygotować prezentację na jego temat oraz wytypować z każdej klasy pary uczniów do pojedynku ortograficznego. Ponadto trwały próby występu klasy VII B, która przygotowywała prezentację wybranych utworów Adama Mickiewicza, chcąc zaakcentować 220-tą rocznicę urodzin naszego wieszcza narodowego. Erudyta szkolny i laureat tegorocznego Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego, Kamil Kumor, przygotowywał się zaś do wygłoszenia przemówienia pt. „Dlaczego warto czytać”?

W kolejnych dniach trwania Tygodnia nauczyciele zapewnili swoim wychowankom atrakcyjne spotkania kulturalne. Uczniowie klas II wybrali się do biblioteki na spotkanie z poetką i autorką opowiadań dla dzieci, Agnieszką Frączek. Poznali jej utwory, a także dowiedzieli się, jak powstaje książka i jaka jest jej droga od pisarza do czytelnika.

Uczniowie młodszych klas mieli również okazję obejrzeć w BSCK spektakle teatralne pt. „Kot w butach” i „Plastusiowy pamiętnik”, obejrzały prezentację multimedialną o Andersenie. Przedstawienia przybliżyły dzieciom tematykę związaną z baśniami oraz uświadomiły im, jakimi środkami wyrazu przemawia do widza sztuka teatralna.

Dzieci z „zerówek” odwiedziły zaś bibliotekę w celu poznania w szkole miejsca, gdzie królują książki.Dowiedziały się, jak można stać się czytelnikiem oraz w jaki sposób należy wypożyczać książki. Zapoznały się również z podstawowymi regułami zachowania się w bibliotece. Z dużym zainteresowaniem oglądały ilustrowane książki i słuchały czytanych opowiadań, podczas których kolorowały tematyczne obrazki.

W dniu 7 marca w naszej szkole został zorganizowany i przeprowadzony przez nauczycielki języka polskiego, p. E. Gunię i p. J. Kubicką Gminny Konkurs Ortograficzny, w który corocznie uczestniczą uczniowie II etapu edukacyjnego z gminy Busko-Zdrój. Konkurs miał formę dyktanda, które z racji jego rangi zawsze jest najeżone pułapkami ortograficznymi, a jego autorkami od lat są polonistki z naszej szkoły. Oczywiście w konkursie wzięli udział nasi uczniowie, popisując się znajomością bezbłędnej pisowni, o czym świadczy zdobycie tytułu „Mistrza ortografii” przez ucznia z klasy piątej i III miejsca przez innych uczniów z kl. VII.

Z ciekawą propozycją wyszli nauczyciele klas IV-VII, organizując dla uczniów 8 marca dodatkowy seans filmu pt. „Cudowny chłopak”. Uczniowie poznali wzruszającą opowieść o Auggie, chłopcu, który od urodzenia ma zdeformowaną twarz, toteż w szkole musi borykać się z ostracyzmem ze strony rówieśników i udowadniać, że ważniejsze od wyglądu jest wnętrze człowieka.

Po obejrzeniu filmu na lekcjach języka polskiego uczniowie przybliżyli sobie wiedzę o tworzywach sztuki filmowej, planach filmowych, środkach specjalnych wykorzystywanych we współczesnej kinematografii.

Inauguracja Tygodnia Kultury Języka nastąpiła w naszej szkole w piątek 9 marca. Spotkanie stanowiło podsumowanie projektu, który realizowaliśmy przez cały ten tydzień. Na prezentację efektów naszej pracy zaprosiliśmy dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz uczniów z klas 0-VII. Podsumowanie wydarzenia miało przebieg bardzo uroczysty, a odbyło się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała stosowną oprawę plastyczną, o którą zadbały organizatorki przedsięwzięcia, p. Ewa Gunia i p. Jadwiga Kubicka.

Spotkanie rozpoczęła przedstawicielka samorządu uczniowskiego, Alicja Handzlik, która przypomniała uczestnikom ideę Tygodnia Kultury Języka, jego wiodące hasła w bieżącym roku oraz wymieniła działania, które z tej okazji zrealizowaliśmy w naszej placówce.

Następnie wystąpił ze swoim przemówieniem na temat wyższości sztuki czytania nad innymi środkami przekazu we współczesnym skomputeryzowanym świecie szkolny orator – Kamil Kumor. W przekonujących argumentach i z właściwą sobie elokwencją potrafił przekonać słuchaczy do tego, że, jeśli chce się być człowiekiem wykształconym na miarę XXI-go wieku, to warto czytać i mieć kontakt z tradycyjną książką, gdyż ona człowieka bardziej rozwija i przygotowuje do dorosłego życia niż telewizja czy Internet.

O promocję czytelnictwa postarali się również nauczyciele, prezentując głośne czytanie utworów literackich. Fragment swojej ulubionej książki pt. „Złodziejka książek” Markusa Zusakaprzeczytała p. bibliotekarka, Ewelina Ciślak. W krótkiej przedmowie przedstawiła treść powieści ukazującej zawieruchę wojenną i zaprezentowała fr. o Liesel, tytułowej bohaterce, dla której odskocznią w tych dramatycznych okolicznościach były książki, czytane nawet w schronie podczas nalotów.

Następnie p. Jadwiga Kubicka krótko przedstawiła autorkę wybranej przez siebie książki pt. „12 prac Herkulesa”, A. Christie oraz postać sławnego bohatera jej utworu, Herkulesa Poirota, zwracając uwagę na jego związki z mitycznym Herkulesem, po czym przeczytała opowiadanie pt. „Łania kerynejska” nawiązujące do bohaterów z greckiej Arkadii.

Z kolei p. Ewa Gunia i p. K. Rusak-Szumilaswybrały książkę A. Dziewit-Meller pt. „Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy”. Wraz z bohaterką, Anką Henryką Pustowójtówną, uczestniczką powstania styczniowegosłuchacze poznali polską historię oczyma dziewcząt i kobiet, wyjątkowych, pięknych, przekornych, które o swoje pomysły oraz marzenia musiały sprytnie walczyć w świecie zdominowanym przez mężczyzn.

W dalszej części spotkania odbyła się prezentacja poświęcona sylwetce i twórczości Zbigniewa Herberta, o którym klasa VI B przygotowała również plakat, zaś chętni uczniowie klas V-VII – W. Grochowska, E. Zarzycka iT. Koziara odkryli przed widzami swoje zdolności krasomówcze w pięknej deklamacji wybranych wierszy poety.

psp05.jpg

Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie przez uczniów klasy VII B spektaklu teatralnego przygotowanego z p. J. Kubicką w oparciu o utwory A. Mickiewicza. Młodzież przedstawiła inscenizację ballady pt. „Świtezianka” oraz współczesną wersję „Dziadów, cz. II”, a właściwie ich trawestację, której nadała przewrotny tytuł: „Szkolne Dziady”.

Brawurowo zagrane postaci Świtezianki (Ala Handzlik) i strzelca (Janek Bąk), którzy wystąpili w ciekawych kreacjach i w tajemniczej scenerii, prezentując naprawdę dojrzałe aktorstwo, wzbudziły zainteresowanie i sympatię widzów. Pozostali wykonawcy również wczuli się w swoje role, a ponadto postarali się o ciekawe kostiumy i rekwizyty.

Również „Szkolne Dziady”, poprowadzone przez Guślarkę (Klaudię Piwowarczyk), zaskoczyły widzów, zwłaszcza tych, którzy poznali wcześniej dramat A. Mickiewicza. Uwspółcześniliśmy je i sparodiowaliśmy, aby stały się bliższe w treści dla młodocianych odbiorców. Guślarka otulona czarnym kirem, świetnie operująca głosem wprowadziła atmosferę niezwykłości, a nawet strachu. Wystąpił też chór wygłaszający gorzkie prawdy moralne, ale idealny balans dla ich wypowiedzi stanowiły zabawne dialogi przybywających na „dziady” zjaw, takich jak kujon, weteran, słaby uczeń, duszki dzieci. Ich kwestie dotyczyły życia szkolnego, które nie zawsze bywa różowe zarówno dla słabych uczniów jaki dla „kujonów”.

Po przedstawieniu reprezentanci z klas V-VII przystąpili do pojedynku ortograficznego pod hasłem „Przyjaźń z ortografią”. W parach rozwiązywali przygotowane przez p. E. Gunię krzyżówki ortograficzne, rebusy, wykreślanki, rymowanki, kalambury, ucząc się poprawnej pisowni poprzez zabawę i zdrową rywalizację.

Na zakończenie Tygodnia jego inicjatorki i organizatorki, p. J. Kubicka i p. E. Gunia wyróżniły i nagrodziły uczniów, którzy zdobyli tytuł „Mistrzowskiej Klasy Ortograficznej” oraz przygotowali rysunki, plakaty i zeszyty na wystawę prac; wykonano również pamiątkowe zdjęcia.

Podsumowując, główna idea projektu polegająca na stwarzaniu uczniom ciekawych spotkań z językiem polskim poprzez wartościowe, zróżnicowane formy działań została w naszej szkole w pełni zrealizowana, a jej efektem będzie niewątpliwie przekonanie większości uczniów do korzyści płynących z czytania i podniesienie ich kompetencji oratorskich zarówno w zakresie oracji komunikacyjnej jak i kompozycyjnej.

Autorki projektu: Jadwiga Kubicka, Ewa Gunia

Zdjęć w galerii: 20

Zobacz także

Przegląd Kolęd i Pastorałek 'Anielskie Kolędowanie' (foto)

Dodane: 2018-12-19 15:59 - Komentarze  (0)  czytane (1694)

TAGI:Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.80.55.37

więcej

Kursy językowe

Szkoła Języków Obcych Europa College

ul. Batorego 3, 28-100 Busko-Zdrój

Przedszkole Niepubliczne SMERFUŚ

ul. Ppłk Srogiego 1, 28-100 Busko-Zdrój

więcej

Kursy prawa jazdy

Badania Kierowców. Badania psychotechniczne Monika Trela

ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój

Szkoła Jazdy Libuda - kursy na prawo jazdy B, A1, A2, A

ul. Stefana Batorego 1 (Pawilon Rozwój), 28-100 Busko-Zdrój

więcej

Kursy i szkolenia

Szkoła Języków Obcych Europa College

ul. Batorego 3, 28-100 Busko-Zdrój

Aeroklub Regionalny w Pińczowie

ul. Legionistów 26 A, 28-400 Pińczów

Ogłoszenia

Dodano: 2019-01-19 09:44:47

Sprzedam

Dodano: 2019-01-19 08:42:47

Podejme prace

Dodano: 2019-01-19 06:09:20

Sprzedam Forda Mondeo

Dodano: 2019-01-19 06:07:19

Sprzedam Forda Mondeo

Dodano: 2019-01-18 21:35:37

Ziemia, piach, kamień, kruszywo

Dodano: 2019-01-18 21:34:07

Roboty ziemne

Dodano: 2019-01-18 21:32:52

Oczyszczalnie przydomowe

Dodano: 2019-01-18 21:30:48

Usługi tynkarskie

Dodano: 2019-01-18 20:16:41

Pies

Dodano: 2019-01-18 19:18:22

REMONTY I WYKOŃCZENIA