Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Biznes, Prawo, Ekonomia > Biura rachunkowe i księgowi

Świadczymy usługi księgowe wysokiej jakości w oparciu o długoletnie doświadczenie zawodowe. Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwo przejmujemy bieżące kontakty z urzędami skarbowymi (w tym na czas kontroli). Dokumenty księgowe co miesiąc odbiera z Państwa firmy nasz pracownik, bądź nasz kurier lub mogą być dostarczane osobiście.

Otrzymane dokumenty opracowujemy, sporządzamy rozliczenia, wydruki i deklaracje, a następnie dostarczamy je do urzędów. W efekcie otrzymują Państwo informacje o kwotach, terminach i kontach do zapłaty podatków. Państwa dokumenty są przechowywane w naszej kancelarii.

Świadczymy usługi w zakresie:

Księgowość:

 • zryczałtowany podatek dochodowy,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • księgi rachunkowe,
 • audyt księgowy,
 • analizy finansowe,
 • analizy ekonomiczne,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • deklaracje i roczne zeznania podatkowe PIT, CIT i VAT,
 • sprawozdania dla GUS.
 • rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • zwrot podatku z zagranicy.

Kadry i ZUS

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników,
 • rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS ,prowadzenie ewidencji ze stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUS, ZUA, ZIUA, ZWUA itp.),
 • kompletowanie dokumentacji przyjęcia pracownika i nawiązania stosunku pracy,
 • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • organizacja szkoleń BHP,
 • reprezentowanie podatnika podczas kontroli ZUS, GUS, PIP
 • sporządzane deklaracji PFRON,
 • obsługa programu Płatnik w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej, aktualizacja, sporządzanie korekt i wyjaśniane błędów.

Płace

 • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac i naliczanie pensji netto dla każdego pracownika,
 • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCX, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników, zgodnie z Obowiązującymi przepisami,
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR),
 • przygotowanie pasków płac, ZUS RMUA, IFT-1, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT- 40),
 • sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Przelewy przekazywane są w uzgodniony sposób razem z listą płac w ustalonym dniu każdego miesiąca,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • prowadzenie kartotek zarobkowych, zasiłkowych i ewidencji zadłużeń.

Rejestracja podmiotów gospodarczych

 • Usługi: doradztwo dla nowych firm w zakresie formy prawnej i najbardziej optymalnej formy opodatkowania prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja podmiotów gospodarczych we właściwych organach,
 • Usługi dodatkowe: przekształcenie osoby fizycznej w spółkę w spółkę prawa handlowego,  przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego,  wzajemne przekształcenia spółek prawa handlowego, łączenia spółek, wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przejęcia i fuzje.

Szkolenia BHP

 •     przeprowadzanie szkoleń BHP osób kierujących pracownikami,
 •     przeprowadzanie szkoleń BHP pracowników,
 •     ocena ryzyka zawodowego,
 •     wypadkowość.

Inne usługi

 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu: Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Księgowość Komputerowa, Kadry, Płace, Obsługa programu Płatnik, Księgowość Fundacji i Stowarzyszeń, "Fundacja krok po kroku".


m_markowska1.jpg

Markowska Consulting AB
ul. Boh. Warszawy 5
28-100  Busko-Zdrój
NIP: 655-139-92-31
tel: 530 18 66 68 / 539 28 28 76

Zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony internetowej: www.monikamarkowska.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 17.00Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 6165Data ostatniej weryfikacji: 2017-06-07

Kategorie